Du er her

FOREDRAG ANJA LOVÈN - "AFRIKAS HEKSEBØRN"

Soroptimist International Esbjerg Freja havde den 3/5 2017 inviteret til offentlig foredragsaften med Anja Lovèn, hvor hun fortalte om sit arbejde med Afrikas heksebørn og foreningen DinNødhjælp.

Klubben takker alle de deltagende for deres opbakning - og glæder os over et overskud på 20.000 kr., der går ubeskåret til foreningen DinNødhjælp.

Donationer kan fortsat indbetales på:

Konto 7045 0001021284 - beløbet går til DinNødhjælp.

 

Hvad er Soroptimist International

Et verdensomspændende netværk af kvinder i erhverv, der gennem serviceprojekter arbejder for at fremme menneskerettigheder og kvinders status.

Vi er neutrale i partipolitiske og religiøse spørgsmål.  Soroptimist International (SI) har som NGO (Non Governmental Organisation) kategori 1 status i FN med anerkendt GENERAL CATEGORY, det er den højeste kvalifikation der tildeles en NGO.

 Soroptimist Internationals motto:  ”a global voice for women”

 Hvad er vores vision?

Soroptimist International er en levende, dynamisk organisation af erhvervskvinder. Vi er forpligtet til at arbejde hen imod en verden, hvor kvinder og piger kan udnytte deres muligheder og realisere deres fremtidsplaner. Hvor kvinder på lige fod med mænd kan være med til at skabe stærke, fredelige samfund i verden. 

Hvad er vores mission?

Gennem internationale partnerskaber og et globalt netværk kan soroptimister være inspiratorer og igangsættere af aktiviteter, der ændrer og forbedrer livet for kvinder og piger.

 

 

Hvad laver vi?

Klubberne støtter lokale, nationale og internationale aktiviteter indenfor SIE's fem projektmål for 2012 - 2019,  der kan findes som del af FN's 17 verdensmål:

MÅL 1

  • at  øge kvinders adgang til formelle og ikke-formelle uddannelsesmuligheder
  • at forbedre kvinders adgang til økonomisk selvstændighed
  • at udrydde vold mod kvinder og piger
  • at sikre kvinders og pigers adgang til sunde fødevarer og til sundhedspleje
  • at varetage kvinders og pigers behov for miljømæssig bæredygtighed

 SI og SIE projekter 2015 - 17: 

Unionens projekter 2016 - 18:

  

FN's 17 Verdensmål   læs mere HER