Donationer

SI Esbjerg Freja har igennem årene haft forskellige aktiviteter med henblik på indtjening af midler til donationer.

Vi har i flere år afholdt julemarked med ting til salg produceret af klubbens medlemmer. Overskuddet er doneret til udsatte børn og  unge i Esbjerg Kommune.

Klubben har gennem de sidste år haft et projekt, hvor byens forretningsdrivende er involveret i salg af bogmagneter samt kort. Overskuddet her doneres lokalt indenfor vores strategimål.

Der været produceret kalender med støtte fra byens erhvervsdrivende til fordel for Hospitalsklovnene på Sydvestjysk Sygehus.

Der har været afviklet  fokusdage med indlæg af foredragsholdere i tæt samarbejde med bl.a. Esbjergs erhvervsliv. Et tema var problematikken i forbindelse med pigeomskæring, hvor daværende udviklingsminister Ulla Tørnæs og repræsentanter fra sundhedssektoren deltog i et debatpanel. Et andet tema var klimaændringer og forbedring af disse, som blev afholdt i forbindelse med FN's Klimakonference COP15. Overskuddet fra disse fokusdage har været anvendt bl.a. til projekter i Nepal og sundhedsprojekter og uddannelse i Bukino Faso.

SI Esbjerg Freja deltager årligt i Moving the World to end Hunger, som er et projekt worldwide som støtter WFP's skolemadsprogram. WFP’s skolemadsprogrammer sigter efter af opnå flere af FN's 2020-mål og fokuserer direkte på at halvere sult, opnå skolegang for alle og opnå ligestilling mellem kønnene indenfor uddannelsesområdet. FN's Fødevareprogrammets formål er at støtte skolemed globalt og i Burkino Faso.